PG Technology, The new generation

OUR STORY

ไม่หยุดพัฒนา PG Technology

ผลิตจากวัตถุดิบสิ่งทอรีไซเคิล 100%, ไม่ผ่านการฟอกย้อม และ นำหลักการ PG Technology มาปรับใช้ซึ่งช่วยลดผลกระทบในเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมให้บริการแล้ววันนี้!

ในความเรียบง่าย ยังแฝงไปด้วยรายละเอียด และ คาแรคเตอร์เฉพาะตัวของผ้า, สี และ ผิวสัมผัส จะมีความแตกต่างจากผ้าทั่วไป เป็นเสน่ห์ และ เอกลักษณ์ ที่ในเสื้อผ้าแต่ละชิ้นจะมีความไม่เท่ากันของจุดสี บอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ได้รับมาผ่านกระบวนการ PG Technology